ROT-avdrag är skattereduktion som du kan vara berättigad till - inte ett löfte om rabatt.

Du bör kontrollera din rätt til ROT-avdrag när du köper tjänster. Rätten till ROT-avdrag påverkas av faktorer som antal ägare till fastigheten, skatteinbetalningar, fastighetens ålder och användning och inte minst arbetets art. Hantverkare som lämnar kostnadsförslag till dig med och utan ROT-avdrag kan inte fullständigt kontrollera din rätt till avdraget, och är därför inte skyldig att lämna motsvarande rabatt  om det visar sig att ROT-avdraget inte räcker till.

Pris med ROT-avdrag är information om din kostnad som konsument till hantverktjänster. Om du t.ex har utnyttjad för stor del av ditt ROT-avdrag stiger din kostnad motsvarande det som saknas.

Det är alltid priset innan ROT-avdrag som hantverkaren har begärt för utförandet och samtidigt informerat dig om skattereduktion som du ev. kan räkna med.Hantverkare har som regel kunskap om vilka arbeten ger rätt till ROT-avdrag men inte vem som kan få avdraget eller hur mycket. Detta bör du som beställare ha koll på, även under arbetets gång om det uppstår merkostnad för tilläggsarbete.
Se upp om företag erbjuder att lägga onaturlig stor del av kostnaden på arbetet. Du som gått med funderingar på att byta tak har säkert tittat på vad materialet skulle kosta om du gjorde jobbet själv, eller så har du fått offert från flera olika hantverkare. Om något verkar onormalt med kostnadsförhållandet mellan arbete och material bör du ta reda på vad detta kan bero på. 

Glöm inte att det handlar om skatteavdrag som du yrkar på och hantverkaren ansöker om åt dig. Du kan få avslag på ansökan om skatteverket anser att det ansökta beloppet är för högt vilket påverkar din beräknade kostnad för tjänsterna.

Ring skatteupplysningen 0771-567 567 och fråga om din och dina medägares rätt till avdraget innan du tackar ja till ett erbjudande. A-Ö om rot-avdragHar du ett gammalt, läckande eller trasigt tak?