Våra företagsuppgifter

Is-Tak AB
Tunhemsvägen 1
468 30 Vargön
Org nr: 556775 1036
Tel: 0521 22 11 22
info@is-tak.se.se
www.is-tak.se

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in information som är relevant till de förfrågningar och avtal du ingår med oss via websidan, epost, telefon men även muntligt

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Is-Tak AB samlar in förnamn, efternamn, telefonnummer, epostadress, gatuadress, postnummer och stad. Ingår du avtal med oss samlar vi även in Fastighetsbeteckning och personummer för fakturering och hantering utav rot-avdrag

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används så att vi kan komma i kontakt med våra blivande och befintliga kunder. Samt för att fullfölja bokföringslagen

Närmare om dina rättigheter till rättelse, radering m.m.

Om dina personuppgifter finns registrerade hos oss har du rätt att begära ut dem och är de felaktiga har du rätt att korrigera dem. Ofullständiga personuppgifter har du rätt att komplettera. vill du får du dina personuppgifter raderade gör vi det. Vi kommer även fortsätta att lagra eller behandla dina personuppgifter om detta krävs enligt lag.

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskydds-myndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här www.datainspektionen.se

Överföring av personuppgifter till tredje part

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Is-Tak AB kommer aldrig att använda dina uppgifter för att skicka information annan än den vi anser nödvändig för att fullfölja de avtal du ingått med oss. De underleverantörer, underbitträden, som hanterar personuppgifter på vårt uppdrag listas i personuppgiftsbiträdesavtalet med våra kunder. Vi ställer samma strikta krav på dem som vi gör på våra egna tjänster vad gäller lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Kontaktuppgifter vid frågor kring hanteringen av personuppgifter:

Is-Tak AB
Tunhemsvägen 1
468 30 Vargön
Org nr: 556775 1036
Tel: 0521 22 11 22
info@is-tak.se.se
www.is-tak.se

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt, det kan vara statistik, garantitider och för att fullfölja bokföringslagen.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter behandlas inom EU/EES och alla våra IT-system finns inom EU/EES.

Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies i två ändamål, 1. För att du ska slippa godkänna cookies varje gång du besöker sidan. 2. Google Analytics för att få fram användarstatistik för www.is-tak.se. Du kan när som helst radera de cookies som lagrats på din dator genom att välja att ta bort dem i din webbläsare. I din webbläsare kan du även välja att stänga av all användning av cookies.

Google Analytics

Is-Tak AB använder Google Analytics för att lagra användarstatistik denna information sparas utav google i max 26 månader. Vill du inte att detta ska ske kan du surfa anonymt genom olika verktyg och det går även att blockera Google Analytics genom att installera tillägg i din webbläsare.

Loggning och missbruk

När du besöker våran webbsida loggas uppgifter på våra servrar. Loggfilerna innehåller uppgifter om när websidan nyttjats och från vilken ip adress. Loggfiler används för att stävja missbruk eller för att hitta fel på websidan och avhjälpa dessa. Om det finns anledning för oss att misstänka missbruk av websidan kan vi komma att kombinera personuppgifter och data från olika källor i syfte att säkerställa funktion, inklusive denna integritetspolicy, inte bryts.

Kontaktuppgifter vid frågor kring hanteringen av personuppgifter:

Is-Tak AB
Tunhemsvägen 1
468 30 Vargön
Org nr: 556775 1036
Tel: 0521 22 11 22
info@is-tak.se.se
www.is-tak.seHar du ett gammalt, läckande eller trasigt tak?