Vi vill uppfattas som företag med seriös målsättning och ambition att levera produkter och tjänster av god kvalitet med så liten miljöpåverkan som möjlig.

Miljöpolicy

Aktivt miljötänkande stärker vårt anseende ute hos våra kunder!

Vår verksamhet påverkar miljön på många sätt och arbetar aktivt med att söka nya sätt att minska den negativa påverkan. Vi har därför rutiner som minskar antalet transporter genom bättre logistik och jobbar ständigt med att förbättra våra rutiner för att minska antalet små transporter till och från arbetsplatser.
Vi tillämpar även kretsloppsprincipen där källsortering av rivnings och spillmaterial är satt i rutin samt återvinning av emballage i den mån det går. 
Våra leverantörer av takmaterial är miljöcertifierade enligt ISO 14001 vilket omfattar även transporter till oss. Vår ambition är att göra vad vi kan för att gynna miljön genom aktivt sökande efter nya miljövänliga produkter och metoder.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy bygger på bra samarbete och respekt för varandras kunnande och åsikter.

  • Vi ska överlämna ett färdigställt arbete som är komplett och felfritt.
  • Vi ska hålla god ordning och tillse säker arbetsmiljö på våra arbetsplatser.
  • Vi ska hålla i god ordning vår utrustning och maskinpark.
  • Vi ska ha bra och nära samarbete med kunder och leverantörer.
  • Vi ska göra realistiska kalkyler för att hålla utlovade tider, priser & kvalitet.
  • Alla medarbetare ska vara engagerade och känna ansvar för sin egen arbetsinsats.
  • Vi vill att varje projekt kan refereras till som referensobjekt.
  • Vi ska ha fortlöpande utbildningar och erhålla certifikat för utförande av de arbeten vi utför.
  • Våra leverantörer av takmaterial är kvalitetscertifierade enligt

 Har du ett gammalt, läckande eller trasigt tak?